Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konkurs dla organizacji pozarządowych unieważniony

Konkurs dla organizacji pozarządowych unieważniony

Z uwagi na wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna podjął decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku (Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dn. 23.03.2020).  
Z tego względu nie ogłoszono też konkursów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna