Ważne:

Komunikacja w społeczności lokalnej

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztat pt. „Komunikacja w społeczności lokalnej”. Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Do udziału w warsztacie zapraszamy wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2015 r. mogą ponownie wziąć w nim udział.

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.  W pierwszym dFundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.niu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. 12.00.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
25-28 maja 2017r. 11 kwietnia 2017r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl. Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl,  tel.: (+22) 636 25-70 do 75

Więcej informacji: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Sprawdź również

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 24 / 2018 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 marca 2018 roku …

 
 
MENU

Podkowa Leśna