Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowych

Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej informuje, iż w dniu 14.02.2014 r. zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. Zgłoszeń do komisji konkursowej, zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie, będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 7.03.2014 r. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.

Poniżej treść poszczególnych komunikatów.

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna