Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Fundusz Pomocowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundusz Pomocowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – m.in. chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, bibliotek, domów kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.

Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej PAFW. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.

Utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji związanych z programami PAFW, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.

W ramach swoich programów, od 20 lat, PAFW aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, a także lokalnych liderów i grupy obywatelskie. Obecnie, w czasie pandemii, dąży do tego, aby utrzymać ciągłość podjętych wcześniej działań i pomóc organizacjom pozarządowym w zachowaniu ich dorobku. Dlatego już w marcu Fundacja udzieliła pomocy kilkunastu organizacjom pełniącym rolę Realizatorów programów PAFW w postaci środków finansowych o łącznej kwocie 200 tysięcy zł na bieżące potrzeby związane z ochroną pracowników, czy zakupem sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.

W ramach nowego programu, od maja, organizacje zaangażowane w programy PAFW, będą mogły aplikować o środki finansowe z Funduszu Pomocowego na dostosowanie swojej działalności do obecnej sytuacji, inicjowanie nowych przedsięwzięć, uruchomienie szerszych projektów, czy akcji interwencyjnych. Organizacje te będą mogły liczyć także na pomoc instytucjonalną, polegającą na dofinansowaniu niezbędnych kosztów administracyjnych i wynagrodzeń. Wsparcie będzie udzielane w trybie ciągłym.

Ponadto, w kolejnych miesiącach zostanie przeprowadzony otwarty konkurs grantowy, którego zasady będą oparte na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji pierwszego etapu programu.

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” będzie Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

Marianna Hajdukiewicz

Więcej informacji:
Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji
tel.  601 458 653
Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
tel. 22 550 28 00

tekst i zdjęcie pochodzą ze strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: https://pafw.pl/wydarzenie/milion-dolarow-na-przeciwdzialanie-skutkom-pandemii/

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna