Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / 10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Przyjęto rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Od 12 maja organizacje będą mogły składać wnioski o dotację, za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie generator.niw.gov.pl. W ramach pierwszego obszaru: Działania wspierające, program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, które uzupełnią zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych. Drugi obszar wsparcia: Bezpieczeństwo NGO, to dofinansowanie kosztów działalności organizacji, które pojawiły się w związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania do trwającego stanu epidemii.

Ogłoszenie o naborze: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Og%c5%82oszenie-o-naborze-COVID-2020-FINAL.pdf

Czytaj więcej: https://www.niw.gov.pl/10-milionow-zlotych-na-wsparcie-iii-sektora-program-covid-19/

Webinarium dot. nowego Programu Wsparcia

więcej informacji: https://www.niw.gov.pl/webinarium-dot-nowego-programu-wsparcia/

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna