Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

Kolejne szkolenia dla liderów

Po raz kolejny Stowarzyszenie Europa i My zaprasza na dwa szkolenia  dedykowane wszystkim osobom zarządzającym organizacjami pozarządowymi.  Tym razem warsztaty będą dotyczyć pracy zespołowej oraz ochrony danych osobowych w NGO. Najpierw uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak powstają i działają zespoły. Poznają etapy rozwoju zespołu i zastanowią się w jaki sposób …

Czytaj więcej »

NGO Camp

Kilka dni temu pisaliśmy o bezpłatnych warsztatach dla lokalnych liderów i liderek z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych. Na horyzoncie pojawił się kolejny cykl również bezpłatnych szkoleń stworzonych i udostępnionych przez warszawską Fundację Instytutu im. Kazimierza Promyka (link), podnoszących kompetencje w temacie budowania organizacji, zarządzania projektami, marketingu i finansów. NGO Camp …

Czytaj więcej »

Silni liderzy… warsztaty i doradztwo

Stowarzyszenie Europa i My wraz z Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapraszają na warsztaty dla lokalnych liderów i liderek działających w organizacjach pozarządowych. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które dopiero zaczynają działalność społeczną, jak i dla doświadczonych liderów. Celem warsztatów będzie uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania sobą w czasie, …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. Najważniejsze zmiany to: Dodanie 12 nowych …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 …

Czytaj więcej »

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wystartowała XI edycja konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. W tym roku laureaci będą wybierani …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. powołał skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zarządzenie_nr_61_powołanie_Komisji_Konkursowej

Czytaj więcej »

„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content