Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Umocnij swoją rodzinę i swój biznes. Umocnij swoją lokalną społeczność!

Umocnij swoją rodzinę i swój biznes. Umocnij swoją lokalną społeczność!

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Burmistrz Miasta Ogrodu Małgorzata Stępień-Przygoda zapraszają przedsiębiorców rodzinnych i lokalnych z  Podkowy Leśnej, Brwinowa, Milanówka na spotkanie z udziałem profesora Jacka A. Blikle pt. Firmy rodzinne w społecznościach lokalnych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
22 października (środa) 2014r.  w godz. 14:00 – 16:00 w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 w CKiIO
Zapraszamy!
Agenda spotkania:
– wstęp Jakub Bułat (członek zarządu IFR)
– przedstawienie się uczestników spotkania
– wystąpienie profesora JA Blikle (prezes IFR)
– o roli LGD i współpracy międzysektorowej Anna Łukasiewicz (prezes LGD Zielone Sąsiedztwo)
– sytuacja firm rodzinnych i lokalnych w PTO (uwarunkowania i perspektywy) Burmistrzowie PTO
– dyskusja
– podsumowanie (Jakub Bułat)

Spotkanie w Podkowie Leśnej jest drugim spotkaniem dla przedsiębiorców rodzinnych (pierwsze, w styczniu, informowało o szkoleniach dedykowanych firmom rodzinnym), natomiast kolejnym w cyklu spotkań w całej Polsce. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych buduje środowiska firm rodzinnych i lokalnych aby przede wszystkim uruchomić platformę dla inicjatyw, które będą rozwijać przedsiębiorczość, tworzyć silną markę firm rodzinnych w społecznościach lokalnych i w kraju, podnosić świadomość roli jaką odgrywają w gospodarce Polski, aby zmieniać prawo na korzyść przedsiębiorców i pracowników, kreując poparcie społeczne dla takich zmian. Firmy rodzinne wytwarzają prawie 50% PKB i utrzymują ponad 50% miejsc pracy. Najczęściej są to firmy lokalne zakorzenione w naszej społeczności, priorytetem dla nich nie jest zysk, a przetrwanie, przekazanie firmy następnym pokoleniom. Dbają o swoich pracowników, jakość swoich produktów i usług, wspierają lub prowadzą działalność społeczną. Nie dewastują środowiska lokalnego.
Anna Łukasiewicz

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content