Ważne akty prawne dot. OP

http://www.pozytek.gov.pl – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.ngo.pl – Portal organizacji pozarządowych

http://www.mazovia.pl/ – Samorząd Województwa Mazowieckiego

http://www.funduszngo.pl – Fundusz dla organizacji pozarządowych

http://www.rownacszanse.pl
– Program Równać Szanse

http://www.nck.pl – Narodowe Centrum Kultury

http://www.dzialajlokalnie.pl – Program „Działaj lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Sprawdź również

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z NGO na rok 2016″

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność …

 
 

MENU

Podkowa Leśna