Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Stowarzyszenie “Związek Podkowian”

Stowarzyszenie “Związek Podkowian”

Siedziba: ul. Świerkowa 1

 

NAZWA ORGANIZACJI (lub jej oddziału terenowego w Podkowie)

Stowarzyszenie “Związek Podkowian”

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla organizacji, które mają oddziały terenowe w Podkowie prosimy podać nr KRS organizacji macierzystej)

KRS – 0000 129 269
Rok założenia – 2000

Status OPP (organizacji pożytku publicznego) – jeśli organizacja go posiada i data nadania przez Sąd – nie dotyczy

SIEDZIBA I KONTAKT
– adres: ul. Świerkowa 1 05 807 Podkowa Leśna
– telefon kontaktowy: 729 11 82;
– e-mail do kontaktu: domel@medianet.pl
– adres strony internetowej (jeśli organizacja ją posiada):
http://www.zwiazekpodkowian.org.pl

WŁADZE STATUTOWE:

– ZARZĄD
Ewa Domaradzka – przewodnicząca
Andrzej Tyszka – wiceprzewodniczący
Regina Gryżewska – skarbnik
Krzysztof Cichowski – sekretarz
Marek Englisz – członek Zarządu

– KOMISJA REWIZYJNA
Adam Leszczyński – przewodniczący
Marek Potkański – członek Komisji
Zbigniew Pitułej – członek Komisji

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:

1. Celem Stowarzyszenia jest: (wyciąg ze statutu stowarzyszenia rozdz. 2 § 8)
1) propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym
2) dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podkowy Leśnej
3) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej
4) wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych
5) wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście
6) propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele m.in. poprzez:
1) organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem,
2) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) współpracę z innymi organizacjami

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA (nieobowiązkowe)

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content