Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe (strona 2)

Organizacje pozarządowe

Wyniki konkursów na dotacje

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej   Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury …

Czytaj więcej »

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Z dniem 14 lutego 2014r Burmistrz Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 …

Czytaj więcej »

WOŚP – 2014 w Podkowie Leśnej

W niedzielę, 12 stycznia uczniowie Publicznego Gimnazjum – wolontariusze Wielkiej Orkiestry – zebrali na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna kwotę 10.240,89 zł.Sztabem Orkiestry w Zespole Szkół kierowała p. Anna Gajewska, psycholog szkolny. W organizacji i pracach Sztabu wspomagali nas uczniowie Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60. Szczególne podziękowania kierujemy do Kubana, Kurmana, …

Czytaj więcej »

Baza Wiedzy

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Wzór) Oferta realizacji zadania publicznego – konkurs (Wzór) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – mały grant (Wzór) Sprawozdanie (częściowe/końcowe) …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej

Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowe

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 21 marca 2013 roku   w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.   Na podstawie art. 30 …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej

herb Miasta Podkowa Leśna

Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej z dnia 13 marca 2013 roku dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

herb Miasta Podkowa Leśna

Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej z dnia 13 marca 2013 roku dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content