Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).

(Wzór – nowy) Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

(Wzór) – Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – mały grant

Sprawdź również

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin …

 
 
MENU

Podkowa Leśna