Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki “PROMOTOR”

Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki “PROMOTOR”

Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki “PROMOTOR”

KRS 0000472210 (nie posiada jednostek terenowych

Nie jesteśmy jeszcze OPP

Siedziba: ul. Piotra Skargi 9/35. 05-822 Milanówek

tel. 795 528 743

e-mail: promotor-fundacja@wp.pl

Zarząd: Robert Jarząbek – Prezes Zarządu

Rada Fundacji: Robert Jarząbek – Przewodniczący Rady, Wanda Jarząbek – Sekretarz

Cele Satutowe:

Inicjowanie, organizowanie i wspieranie nowatorskich inicjatyw, projektów kulturalnych, oświatowych, społecznych, naukowych i artystycznych w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

Propagowanie i wspieranie talentów, inicjatyw oraz zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w różnorodnych obszarach kulturalno-naukowo- społecznych

Popularyzacja idei rozwoju poprzez zainteresowania i samokształcenie.

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wspomaganie i inicjowanie woluntariatu we wszystkich dziedzinach życia kulturalno-naukowo-społecznego.

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content