Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Zasłużony dla Podkowy (strona 2)

Zasłużony dla Podkowy

Zasłużony dla Podkowy – Oskar Koszutski

Oskar Koszutski fot. J. Tomaszewski Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Oskara Koszutskiego, zgłoszony przez Pana inżyniera Stefana Molędę, kapituła zważyła trwającą nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat działalność Pana Oskara Koszutskiego na rzecz społeczności lokalnej. Był członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w latach 1982 – 1988 oraz jego ostatnim przewodniczącym i z ramienia …

Czytaj więcej »

Zasłużony dla Podkowy – Yaśmina Strzelecka

Yaśmina Strzelecka fot. J. Tomaszewski Rozpatrując wniosek dotyczący Pani Yaśminy Strzeleckiej, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła zważyła, że od blisko 40  lat Pani Yaśmina Strzelecka aktywnie włącza się w działania kulturalne i społeczne w Podkowie Leśnej. Wśród podejmowanych przez nią działań w latach 70-tych wymienić można, …

Czytaj więcej »

Zasłużony dla Podkowy – Grzegorz Dąbrowski

Grzegorz Dąbrowski fot. J. Tomaszewski Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Grzegorza Dąbrowskiego, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła uznała, że jego działalność jest pięknym przykładem służby dla społeczności lokalnej, realizacji ambitnych zamierzeń, wytrwałości i zaangażowania. Osią działalności Pana Grzegorza Dąbrowskiego jest praca wychowawcza i edukacyjna. Rozpoczął ją w …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna