Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród (strona 30)

Miasto-Ogród

Bezpłatne kursy dla mieszkańców województwa mazowieckiego

KURS ECDL E-EDUKACJA oraz WARSZTATY ECDL UDANY START Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych oraz na bezpłatne warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, …

Czytaj więcej »

INFORMACJA O PLANOWANYM WYSTĄPIENIU MIASTA PODKOWA LEŚNA O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW DLA JST ORAZ MIESZKAŃCÓW

Miasto Podkowa Leśna planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących …

Czytaj więcej »

Podpisy pod referendum zebrane!

Wczoraj, 30 marca 2017 roku, na ręce Burmistrza Artura Tusińskiego pełnomocnik grupy inicjatywnej referendum lokalnego pan Jerzy Glasgall złożył ponad 1000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Liczba podpisów złożonych na kartach stanowi ponad 30% podkowian uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy Podkowy Leśnej nie zgodzili się z rozstrzygnięciem nadzorczym, które wydał …

Czytaj więcej »

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016

15 marca br. w Mateczniku Mazowsze, w Otrębusach odbyła się konferencja, na której Miasto Podkowa Leśna otrzymało z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika dyplom za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku, w kategorii Gmina Miejska w województwie mazowieckim. W ramach konferencji zostały …

Czytaj więcej »

Zaproszenie do wizji lokalnej w sprawie planowanego przetargu na wymianę wodomierzy 2017

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA Zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym przetargiem na  wymianę wodomierzy na terenie prywatnych nieruchomości w ilości ok 1000 szt.,  do zapoznania się z przedmiotem planowanego zamówienia:  Wymiana wodomierzy ma nastąpić w związku z wykonaniem systemu zdalnego odczytu.  Dla prawidłowego oszacowania kosztów wymiany, zostały wytypowane nieruchomości do przeprowadzenia wizji w …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna