Złóż wniosek do budżetu!

Realizując zasadę uczestnictwa społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza wszystkich Mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018 i ewentualnych ich konsultacji w kolejnych latach.

Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub wysłać pocztą w terminie do dnia 30 września. Można je również przesyłać drogą elektroniczną na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl. Należy jednak pamiętać, że liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.

Propozycje i sugestie Mieszkańców zostaną przeanalizowane pod kątem celowości
oraz możliwości ich zrealizowania. Złożenie wniosku nie oznacza, że zadanie zostanie automatycznie uwzględnione w projekcie budżetu.

Poza mechanizmem Budżetu Partycypacyjnego, składanie wniosków do budżetu Miasta jest kolejną formą aktywnego włączenia się w planowanie i rozwój gminy.

 

Sprawdź również

Nabór na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – na 9/10 etatu / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/10 etatu – razem 1 etat.

Nabór na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – na 9/10 etatu. …

 
 
MENU

Podkowa Leśna