Ważne:

Zdalna Szkoła Plus

Do końca grudnia 2020 Miasto Podkowa Leśna złoży wniosek rozliczeniowy w ramach konkursu pn. „Zdalna Szkoła Plus”. Przy tej okazji chcielibyśmy pokusić się o krótkie podsumowanie.

W celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 władze centralne uruchomiły poprzez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkurs, który umożliwiał samorządom zakupy komputerów, oprogramowania, dostępu do Internetu oraz ubezpieczenia sprzętu. Zasady konkursu były proste – środki dostanie każdy samorząd, który złoży poprawnie wypełniony wniosek o dofinansowanie. W regulaminie konkursowym przygotowano załącznik z poziomem samorządu (od 1 do 5) z przypisaniem wartości dofinansowania. Poziom samorządu uzależniony był od ilości dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (publicznych oraz niepublicznych). Władze samorządowe miały same decydować jakie elementy ująć we wniosku oraz jak rozdysponować nabyty sprzęt do szkół. Sprzęt miał trafić do nauczycieli oraz uczniów, których dotykało wykluczenie cyfrowe.

W pierwszej edycji konkursu Podkowa Leśna uzyskała kwotę 60.000 PLN. Z tej puli nabyto 25 laptopów ze słuchawkami – 15 skierowano do szkoły publicznej a 10 do szkoły niepublicznej. W ramach zakupionych komputerów 11 sztuk przekazano nauczycielom zaś 14 dzieciom.

Szybko wydatkowane pieniądze z programu (Ministerstwo płaciło 100% kosztów w formie zaliczkowej co przed pandemią COVID-19 nigdzie nie było spotykane) skłoniły władze rządowe do powtórki. Ogłoszono więc program pn. „Zdalna Szkoła Plus”. Tutaj wartość przypadająca na gminę wyliczana była algorytmem ilości dzieci z rodzin wielodzietnych na poziomie edukacji szkoły podstawowej. Tym razem Podkowie Leśnej „przypadło” 35.000 PLN. W tej kwocie zakupiono 12 laptopów ze słuchawkami wyposażonych dodatkowo w licencje oprogramowania MS Office dla Edukacji. 8 laptopów przekazano szkole publicznej zaś 4 niepublicznej.

Cieszymy się, że dzięki wsparciu rządowemu dzieci mieszkańców Podkowy Leśnej mogą korzystać w trakcie zdalnej szkoły z nowych laptopów. Po okresie pandemii komputery te zasilą pracownie komputerowe obu szkół. Zważywszy wysoki poziom zdalnej nauki w obu podkowiańskich szkołach na tle innych szkól w skali kraju czy Mazowsza (oczywiście pomimo wielu wad takiej formy nauki), cieszymy się, że miasto dołożyło małą cegiełkę w sposobie radzenia sobie z zaistniałą sytuacją w obszarze szkolnictwa.

Nie można również zapomnieć o udziale Podkowy Leśnej w projekcie pn. „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, ale to już jest temat na odrębny artykuł.

Sprawdź również

Dzień Otwarty online w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej zapraszają Rodziców i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content