Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Wyniki głosowania pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej

Wyniki głosowania pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty złożone w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. Zwycięskie pomysły będą zrealizowane w przyszłym roku. Głosować na nie mógł każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej.

W ramach budżetu partycypacyjnego do rozdysponowania było 100 000 zł. Do 15 lipca zostało zgłoszonych 10 projektów, z czego 8 z nich przeszło pozytywną weryfikacje formalną oraz merytoryczną. Głosować można było internetowo (za pośrednictwem strony www.podkowalesna.pl) oraz tradycyjnie (wrzucając papierowe głosy do urny).

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

 1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych (30 000 zł);
 2. Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową (50 000 zł);
 3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno (12 000 zł);
 4. Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego (5 000 zł).

Przedstawiamy również liczbę głosów, które zostały oddane na poszczególne projekty:

 1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych – 254 głosy;
 2. Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową – 148 głosów;
 3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno – 76 głosów;
 4. Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego – 60 głosów;
 5. Żywa architektura w Mieście Ogrodzie – 59 głosów;
 6. Hotspot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – 56 głosów;
 7. Boisko do piłki siatkowej plażowej przy ul. Storczyków – 49 głosów;
 8. Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych wg projektu spójnego dla całego miasta (ul. Brwinowska, Parkowa, Myśliwska, Jaworowa, Parów Sójek) – 31 głosów.

Zwycięzcom gratulujemy! Mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie w proces budżetu partycypacyjnego.

Budżet partycypacyjny

Sprawdź również

Kondolencje

 
 

MENU

Podkowa Leśna