Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr ewid. działki Pow.
w m²
Nr KW Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania Opis nieruchomości Wartość nieruchomości
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. ul. Bażantów 13 140

obr. 2

2863 WA1G/00018427/6 Zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa
na działkach leśnych

19 ML
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Nieruchomość zabudowana budynkiem

o pow. zabudowy 52 m²,

ogrodzona,
w kształcie prostokąta

1 049 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (termin upływa dnia: 3 października 2017 roku).

 

                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

                                                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                                                     Artur Tusiński

Sprawdź również

Nabór na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – na 9/10 etatu / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/10 etatu – razem 1 etat.

Nabór na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – na 9/10 etatu. …

 
 
MENU

Podkowa Leśna