Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Wybór nowych władz w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa

Wybór nowych władz w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 24.03.br.  w Izabelinie, dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, a do Zarządu weszło po jednym reprezentancie z 8  powiatów z obszaru metropolitalnego: grodziskiego, pruszkowskiego, zachodniego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz wołomińskiego – skarbnik. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna otrzymał maksymalną liczbę głosów.

Do głównych zadań Stowarzyszenia Metropolia Warszawa należą: współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w prowadzenie polityki metropolitalnej, wypracowywanie z członkami stowarzyszenia form współpracy międzygminnej, prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie działań prowadzonych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawa, artykułowanie potrzeb i uwarunkowań rozwojowych członków Stowarzyszenia na różnych forach, wsparcie promocji działań członków Stowarzyszenia.

W Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się również: Jolanta Batycka-Wąsik, Marcin Jakubowski, Dariusz Łokietek, Waldemar Malarowski, Roman Smogorzewski, Grzegorz Szuplewski, Marcin Uchman. W skład komisji rewizyjnej weszli: Krzysztof Brzózka, Daniel Putkiewicz i Marek Banaszek. Skarbnikiem została Elżbieta Radwan.

Sprawdź również

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Brat Lew. Ksiądz Leon Kantorski we wspomnieniach

 
 

MENU

Podkowa Leśna