WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

W związku z Decyzją nr W48.2019 z dnia 16 maja 2019 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna informujemy użytkowników sieci i mieszkańców, że po otrzymaniu w dniu 15 maja 2019 r. informacji telefonicznej o  przekroczeniu norm mikrobiologicznych, w punkcie poboru próbek, wstrzymano zasilanie wodociągu miejskiego z SUW Warszawska i natychmiast zostały podjęte działania naprawcze przez operatora sieci firmę GEA-NOVA.

W chwili obecnej, w celu realizacji pkt. 3 przedmiotowej decyzji (zapewnienia użytkownikom wodociągu, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych) wodociąg publiczny na terenie Miasta Podkowa Leśna i miejscowości sąsiednich zasilany jest wodą tylko z wodociągu Gminy Brwinów, która spełnia parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzja

Sprawdź również

VII PODKOWIAŃSKA DYCHA

VII Podkowiańska Dycha już 26 maja. Na biegi można zapisać się do 21.05 2019 na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna