Ważne:

WKD – informacja

Warszawska Kolej Dojazdowa przedstawia informację w zakresie planowanych działań w związku z zabezpieczeniem  prowadzenia ruchu kolejowego na linii WKD w trakcie przygotowywanej przez spółkę PKP PLK S.A. przebudowy stacji Warszawa Zachodnia wraz z budową tunelu tramwajowego.

Inwestycja, która  jest na etapie nie sfinalizowanych rozmów obejmie przebudowę stacji Warszawa Zachodnia – rozpoczęcie robót w zakresie demontażu i rozbiórki infrastruktury zarządzanej przez WKD. Zakładany termin rozpoczęcia robót – przełom 2019 i 2020 roku uległ przesunięciu na termin późniejszy.

W czasie przewidzianym na budowę tunelu dla pieszych oraz tunelu tramwajowego przy stacji WKD Warszawa Zachodnia, konieczne będzie ograniczenie lub wstrzymanie ruchu pociągów w obrębie stacji, z eksploatacyjnego punktu widzenia, jak i uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem przewozów, tzw. zawracanie składów będzie następować przed ww. stacją – najprawdopodobniej na wysokości przystanku Warszawa Reduta Ordona lub Warszawa Aleje Jerozolimskie. W chwili obecnej spółka WKD prowadzi analizę kilku wariantów organizacji ruchu pociągów. Analizy odbędą się w roku bieżącym, a działania przygotowawczo-wdrożeniowe powinny rozpocząć się w ciągu 2020 roku.

Zakładana zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia pozostaje uzależniona od projektu harmonogramu realizacji rzeczowej, zawartej w przygotowywanym postępowaniu przetargowym prze PKP PLK S.A.

WKD będzie na bieżąco informować o wszelkich postanowieniach i zmianach.

Sprawdź również

Kondolencje

 
 

MENU

Podkowa Leśna