Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Uzupełniamy nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego!

Uzupełniamy nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego!

Chcesz decydować o różnych kwestiach związanych z budżetem partycypacyjnym? Chcesz brać czynny udział w pracach Zespołu? Uzupełniamy dotychczasowy skład Zespołu o nowych członków!

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie aktualizację zasad budżetu partycypacyjnego wypracowanych w 2016 roku oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu podczas kolejnej edycji.

Jeśli chcesz być członkiem Zespołu zgłoś swój udział wysyłając wiadomość e-mail na adres partycypacja@podkowalesna.pl podając imię, nazwisko oraz numer telefonu. Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 3.05.2017 r. Szukamy 5 osób. O przyjęciu do Zespołu decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca w Zespole jest nieodpłatna i wiąże się z czynnym uczestnictwem. Zespół spotyka się kilka razy w roku z różną częstotliwością. Miejsce i godzina spotkań wyznaczana jest przez koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego.

Do zobaczenia!

Sprawdź również

Koronawirus – informacja o zakażeniach

Informujemy, że według danych, które otrzymaliśmy dn. 23 listopada, na terenie Podkowy Leśnej jest 12 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna