Ważne:

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem panelu eksperckiego, który odbył się w dniu 18.10.2017 r odbył się w ramach procesu pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

Link do podsumowania: http://konsultacje.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2017/11/Podsumowanie-panelu-eksperckiego-18.10.2017-r..pdf

oraz do strony internetowej http://konsultacje.podkowalesna.pl/Panel   poświęconej konsultacjom społecznym w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

 

Sprawdź również

Możliwy spadek ciśnienia wody w dniu 26.09.2018

W związku z modernizacją automatyki SUW Warszawska w dniu 26.09.2018 mogą wystąpić spadki ciśnienia wody. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna