Ważne:

System powiadamiania SMS

SMSOd stycznia 2016 r. Urząd Miasta uruchomił dla mieszkańców Podkowy Leśnej system powiadamiania SMS. Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło już ok. 450 osób.

System poinformuje Państwa o:


– poważnych awariach: prądu, gazu, wody, łącz telekomunikacyjnych na terenie Podkowy Leśnej;

– sytuacjach kryzysowych na terenie miasta;
– utrudnieniach drogowych;
– planowanych remontach;
– imprezach kulturalnych i sportowych, wydarzeniach plenerowych;
– terminach odbioru odpadów komunalnych;
– terminach płatności podatków i opłat lokalnych oraz o istniejących zaległościach z tego tytułu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgody na przesyłanie informacji. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pl albo w siedzibie Urzędu.

Uzupełniony i podpisany formularz można złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać go na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości SMS, kosztów abonamentowych ani kosztów związanych z zapisaniem się lub wypisaniem się z Systemu Informowania Mieszkańców.

Pobierz formularz

Pobierz ulotkę informacyjną

Sprawdź również

Skrócony czas pracy Urzędu

 
 

MENU

Podkowa Leśna