Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Masz Głos

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Masz Głos

Akcja Masz Głos to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest od 2002 roku, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Od 2002 roku akcja objęła 680 gmin w całej Polsce, to jest 27 % spośród wszystkich polskich gmin. Wzięło w niej udział 2260 uczestników (grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, domów kultury, klubów sportowych, rad młodzieżowych, sołectw, rad osiedli, bibliotek)

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Prowadzona jest wspólnie z partnerami. W edycji 2017/2018 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie.

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w akcji na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji, poprzez wypełnienie prostego formularza.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Sprawdź również

herb

Powiadomienie POZIOM IV – przekroczenie normy dla pyłu zawieszonego PM10

Komunikat W związku z przekroczeniem normy dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa mazowieckiego, Mazowiecki …

 
 
MENU

Podkowa Leśna