Ważne:

Remont ulicy Brwinowskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim rozstrzygnął przetarg na remont ulicy Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, wymianę części krawężników, regulację pionową studzienek rewizyjnych, regulację pionową kratek ściekowych, ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy (107 szt. w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym źródłem zasilania solarnym) oraz wykonanie linii akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD.

Zakończenie robót przewidywane jest na koniec czerwca 2021 r.

Więcej informacji: http://www.pzdgm.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=310 (link otwiera się w nowej zakładce)

 

Sprawdź również

Uwaga! SMOG! Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informujemy, że dn. 18 stycznia wskaźniki miejskiego monitoringu powietrza pokazują, że jakość powietrza w Podkowie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna