Ważne:

Przebudowa ulicy Błońskiej

Trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Myśliwskiej do Jeleniej. W ramach prac zostaną wykonane zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m oraz chodnik.

Wody opadowe z ulicy będą odprowadzane z ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej oraz podziemnych skrzynek retencyjno – rozsączających. W zakresie nowej stałej organizacji ruchu przewidziano wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h.

Sprawdź również

Uwaga! SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W dniu 23.02.2021 r. na obszarze całego woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content