Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Projekt edukacyjny „Żelazny most”

Projekt edukacyjny „Żelazny most”

Podczas uroczystości Jubileuszu 100 lecia Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, a Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60.

Umowa partnerska opiera się na chęci Szkół do pogłębiania wzajemnych przyjaznych relacji oraz stałego rozbudowania zakresu współpracy, na bazie realizacji Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”. Projekt (międzywojewódzka innowacja edukacyjna) powstał z myślą o uczniach objętych nauczaniem historii na różnych poziomach.

Projekt trwał będzie dwa lata.  W pierwszym etapie uczniowie zostaną zaznajomieni ze specyfiką warsztatu pracy archeologa; gruntownie poznają kulturę materialną i duchową ludów kultury przeworskiej, a także dzieje dwóch największych ośrodków hutnictwa żelaza, działających poza granicami Imperium Rzymskiego, z centrami w rejonie Pruszkowa i Nowej Słupi.  Kluczowym elementem realizacji założeń merytorycznych Projektu będzie wymiana młodzieży z obu szkół, w formie wycieczek naukowych, celem zapoznania się z zasobami Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a także Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Nabytą wtedy wiedzę i umiejętności uczniowie klas spożytkują budując makietę pieca dymarskiego wystawy tematycznej.

 

Sprawdź również

Dębowa przebudowana

Zakończyła się przebudowa ulicy Dębowej. W ramach prac powstała nowa jezdnia o szerokości 4,50 m …

 
 

MENU

Podkowa Leśna