Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem – informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem – informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim przekazuje informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia koronawirusem

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

– zachowaj higienę osobistą:

– zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

– jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

– unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby, takimi jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

– skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

– w miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawowodwe kontakty z innymi osobami

– zachowaj higienę osobistą:

– zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

– jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

– dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała

Jeśli masz objawy takie jak: gorączka (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

– skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

– zachowaj higienę osobistą:

– zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

– jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

– ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego

– w przypadku nasilonych objawów udaj się do oddziału zakaźnego, najbliższego do miejsca zamieszkania

Informacje dotyczące zakażeń koronawirusem są na bieżąco uaktualniane na stronie Państwowej Powiatowej Stacji-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim http://grodzisk.psse.waw.pl/ w zakładce: aktualnosci-dot-koronawirusa.

 

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 24 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna