Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Podkowa Leśna wysoko w rankingu najbogatszych gmin w Polsce

Podkowa Leśna wysoko w rankingu najbogatszych gmin w Polsce

W rankingu najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Podkowa Leśna znalazła się w pierwszej dwudziestce na miejscu dziewiętnastym. Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła u Nas poziom 7 428,84 zł – wynika z danych GUS za 2016 r.

W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in., wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

W sprawozdaniu regionalnych izb obrachunkowych (RIO), w którym dokonano analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podkreślono, że w 2016 r. dochody gmin w przeliczeniu na mieszkańca – bez miast na prawach powiatu – wzrosły do poziomu 3 944 zł, czyli o 548 zł.

Jedynie w dziewięciu gminach odnotowano dochód per capita poniżej 3 000 zł. W większości przypadków (60 proc.) wpływy do budżetu zamknęły się w przedziale 3 000 zł-4 000 zł. W jednej trzeciej gmin wpływy budżetowe wyniosły od 4 000 zł do 5 000 zł, a w 129 najbardziej zamożnych samorządach – powyżej 5 000 zł.
Według tych samych szacunków przeciętny dochód uzyskany przez miasta na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (bez Warszawy) wyniósł 5 495 zł. W grupie tych 65 miast, nie obejmującej stolicy, wzrost dochodów dotyczył 60 miejscowości. Różnica pomiędzy najbogatszym a najbiedniejszym miastem zmniejszyła się do 3 937 zł. Wartości skrajne odnotowano w Sosnowcu – 4 139 zł i ponownie w Sopocie – 8 076 zł.
W raporcie RIO osobno przeanalizowano Warszawę, której wpływy liczone na jednego mieszkańca wyniosły w zeszłym roku 8 418 zł. Miasto stołeczne charakteryzowało się ponad dwukrotnie wyższymi dochodami od średnich dochodów gmin, były również wyższe o ponad połowę od średnich dochodów uzyskanych przez miasta na prawach powiatu.

Najbogatszą gminą w Polsce pozostaje Kleszczów (woj. łódzkie). Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła tam poziom 47 709 zł.

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/176340/Najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-Polsce-czesc-pierwsza-1-499

Sprawdź również

Komunikat

Drodzy Mieszkańcy, w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe …

 
 

MENU

Podkowa Leśna