Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Pierwszy warsztat nt. jakości powietrza w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Pierwszy warsztat nt. jakości powietrza w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

O znaczeniu monitoringu powietrza, jakości powietrza i smogu w Podkowie Leśnej rozmawiano podczas pierwszego spotkania warsztatowego zorganizowanego w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Gorąca dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, potwierdza wagę problemu i zaangażowanie mieszkańców w kwestię czystego powietrza w naszym mieście.


Prelegenci, Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego i Jakub Jędrak, fizyk, członek Polskiego Alarmu Smogowego przedstawili wyniki badań jakości powietrza, sytuację z tym związaną oraz rozwiązania wdrażane w celu poprawy jakości powietrza w wybranych państwach i w Polsce. Według rankingu WHO z 2018 roku na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 leży w Polsce. Podkowy Leśnej na szczęście nie ma w pierwszej pięćdziesiątce, ale wyniki pomiarów Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, dotyczące naszego miasta, prowadzone w 2018 roku są alarmujące. Przez 11 miesięcy pomiarowych (luty-grudzień) w Podkowie Leśnej było 71 dni z przekroczeniem progu stężenia pyłów zawieszonych, uznanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za zagrażający zdrowiu i mający negatywne skutki zdrowotne (wartość 55 μg/m3). W tym samym okresie w centrum Warszawy było 59 takich dni. Te wyniki powinny skłaniać do refleksji.

Podjęty przez dr. hab. inż. Rafała Rajczyka z Politechniki Częstochowskiej temat spalania biomasy stałej (m.in. drewna) w domowych paleniskach i wpływu tego procesu na jakość powietrza wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Przytoczone wyniki ekspertyzy wykonanej przez zespół naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Ochrony Środowiska PIB nie napawają optymizmem. Pomiary przeprowadzone w lutym 2019 roku na terenie podkowiańskiej szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła II potwierdzają, że lokalne spalanie biomasy jest głównym źródłem (71,7%) drobnego pyłu zawieszonego PM2.5 w Podkowie Leśnej. W porównaniu z pyłami napływającymi z terenów oddalonych od naszego miasta też jest dominujące (41,9% vs. 58%). Na terenie Podkowy Leśnej obserwuje się przede wszystkim powierzchniową emisję zanieczyszczeń (niska emisja z wielu źródeł).

W projekcie „Podkowa Leśna = Human Smart Town” zaplanowane są kolejne warsztaty nt. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza. Ich celem jest konstruktywna wymiana doświadczeń, prezentowanie nowinek technicznych ochrony czystości powietrza oraz edukacja w tym zakresie. Bez tych elementów, bez chęci porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska, planowanie przyszłych działań będzie o wiele trudniejsze. Dyskusje, które toczą się w naszym mieście, na temat zakazu palenia węglem i zakazu palenia w kominkach w dni smogowe, świadczą o dużej świadomości mieszkańców i wadze problemu zanieczyszczenia powietrza w Podkowie Leśnej.

Mimo różnic światopoglądowych, uczestnicy warsztatów byli zgodni, że czyste powietrze jest wartością nie do przecenienia i już dzisiaj należy o nią zadbać, podejmując wszelkie działania rozważnie, ze świadomością ich skutku w przyszłości. Takie stanowisko wyrażono też w aktualnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (Zadanie 2.5.3 Działania na rzecz ograniczania hałasu i dbałości o czystość powietrza).

Dziękujemy za ciekawe spotkanie, mając nadzieję na następne, owocne dyskusje. O terminach kolejnych warsztatów w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” będziemy Państwa na bieżąco informować.

Więcej o projekcie Podkowa Leśna = Human Smart Town

Prezentacja Jak_wygrać_ze_smogiem_P_Siergiej_J_Jedrak.pdf

Prezentacja Spalanie_biomasy_stałej_w_domowych_paleniskach_Rafał_Rajczyk

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna – terminy i tematy wykładów

Fundacja Togatus Pro Bono prowadzi na terenie powiatu grodziskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizuje …

 
 

MENU

Podkowa Leśna