Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród – Aktualności (strona 5)

Miasto Ogród – Aktualności

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017 – 2018

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie …

Czytaj więcej »

Ranking poziomu zamożności gmin

„Wspólnota” przedstawiła ranking poziomu zamożności samorządów za 2016 rok. Dochody samorządu w roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W Polsce są  43 gminy, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają 5000 zł na mieszkańca. Podkowa Leśna z dochodem 6226,20 zł per capita (dochód …

Czytaj więcej »

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński uczestniczył 10 lipca 2017 w konferencji prasowej poświęconej projektowi Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Na spotkaniu odbyło się również symboliczne podpisanie umów partnerskich. Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej, w tym Podkowa Leśna razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające funkcjonowanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt warty …

Czytaj więcej »

Warszawa i okolice w smartfonie

Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające funkcjonowanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt warty 70 mln zł dofinansuje Unia Europejska w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT). Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w …

Czytaj więcej »

Budżet Partycypacyjny 2018 – zgłoszone projekty

Po raz kolejny mieszkańcy Podkowy Leśnej nie zawiedli. Do Urzędu Miasta wpłynęły dwa wnioski złożone w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. Projektami, które od teraz będą weryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym są: Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem! Pomysł wykonania na stałe …

Czytaj więcej »

Boisko do gry w bule

Przy Pałacyku Kasyno powstało boisko do gry w bule. Kule do gry można wypożyczać w Restauracji oraz Punkcie Informacyjnym CKiO. Boisko zostało wybudowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Zapraszamy do korzystania! BULE

Czytaj więcej »

Usuwanie awarii zasilania w energię elektryczną

herb

Szanowni Państwo, W związku z licznymi telefonami w sprawie przywrócenia w pełni zasilania w energię elektryczną na terenie miasta Podkowa Leśna, Pan Burmistrz po rozmowie z przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A uzyskał informację, że  ekipy remontowe PGE Dystrybucja S.A. – Rejon Pruszków wzmocnione o brygady z Ostrołęki intensywnie usuwają uszkodzenia sieci …

Czytaj więcej »

Wyniki egzaminu maturalnego

Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 z satysfakcją informuje, że po raz kolejny wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny (w powiecie grodziskim zdawalność wyniosła 78% w kraju 78,5% w województwie mazowieckim 80%) . Wyniki przedmiotów zdawanych w  Podkowiańskim Liceum na poziomie rozszerzonym przewyższają średnią krajową. Średnia  liceum z przedmiotów obowiązkowych pisemnych wyniosła 78% (60% średnia krajowa).  Wyniki …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna