Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród – Aktualności (strona 2)

Miasto Ogród – Aktualności

Rozbudowa Szkoły

W połowie lipca rozpoczęła się rozbudowa Szkoły św. Teresy przy ul Kościelnej. Początkowo miała to być budowa skrzydła dydaktycznego, przeznaczona dla uczniów gimnazjum. Jednak reforma ustroju szkolnego sprawiła, że gimnazja zostaną zlikwidowane, stąd zmiana przeznaczenia budowanych pomieszczeń dla starszych klas ośmioklasowej szkoły podstawowej. Rozbudowywana część będzie swoim wyglądem nawiązywała do …

Czytaj więcej »

Miasto otrzymało dofinansowanie na pielęgnację drzew

Miasto Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie na pielęgnację drzew w wysokości 820.125zł. Jest to 90% wartości całego projektu 911.250zł. W wyniku prac pielęgnacyjnych poprawi się stan zdrowotności 3750 drzew w Podkowie Leśnej – 2200 drzew w Leśnym Parku Miejskim oraz 1550 na terenie miasta. Niniejsze zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych w roku …

Czytaj więcej »

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017 – 2018

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie …

Czytaj więcej »

Ranking poziomu zamożności gmin

„Wspólnota” przedstawiła ranking poziomu zamożności samorządów za 2016 rok. Dochody samorządu w roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W Polsce są  43 gminy, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają 5000 zł na mieszkańca. Podkowa Leśna z dochodem 6226,20 zł per capita (dochód …

Czytaj więcej »

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński uczestniczył 10 lipca 2017 w konferencji prasowej poświęconej projektowi Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. Na spotkaniu odbyło się również symboliczne podpisanie umów partnerskich. Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej, w tym Podkowa Leśna razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające funkcjonowanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt warty …

Czytaj więcej »

Warszawa i okolice w smartfonie

Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające funkcjonowanie w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt warty 70 mln zł dofinansuje Unia Europejska w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów miejskich – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT). Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna