Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Oświadczenie o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przypominamy przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:

1.  złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

2.  dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
    w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).
  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku,jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprawdź również

XXV WYSTAWA PSÓW KOCHANYCH

Podkowiańskie LO nr 60 zaprasza – tradycyjnie, jak co roku, już od 25 lat profesjonalni …

 
 

MENU

Podkowa Leśna