Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta

Obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta

Informujemy, że Urząd Miasta Podkowa Leśna jest, tak jak dotychczas, otwarty i wykonuje wszystkie zadania, a w szczególności niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, m.in. związane z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, pomocą społeczną, świadczeniem usług komunalnych, decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska. Jednak ze względu na stan epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zwracamy się z prośbą o możliwie wcześniejsze umawianie wizyt w urzędzie telefonicznie, co umożliwi przyjmowanie interesantów pojedynczo.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie wizyty w Urzędzie Miasta i w miarę możliwości korzystanie z kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez e-PUAP. Ponadto, w Urzędzie Miasta przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucać dokumenty skierowane do Urzędu Miasta i Rady Miasta Podkowa Leśna. Pisma zostaną przyjęte z datą ich dostarczenia.

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna