Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Nabory wniosków – pomoc dla przedsiębiorców

Nabory wniosków – pomoc dla przedsiębiorców

Wszelkie informacje o pomocy, jaką oferują urzędy pracy pracodawcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 można znaleźć na stronie:

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, na podstawie art. 15 zzb, art. 15 zzc, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) ogłasza pierwszy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla  mikroprzedsiębiorców, małych
  i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb), więcej…
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
  samozatrudnionych (art. 15 zzc), więcej…
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
  organizacji pozarządowych (art. 15 zze).

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od 17.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

Wnioski można składać:

 • poprzez platformę:
  praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
 • pocztą tradycyjną na adres urzędu, liczy się data wpływu do urzędu,
 • osobiście w siedzibie urzędu do skrzynki podawczej, w godz. 8:00 – 14:00.

Kontakt:
tel. 22 755-55-86 wew. 105

NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, z dniem 06.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie mikroprzedsiębiorcom jednorazowo pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568).

Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie są dostępne na stronie internetowej: https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wnioski można składać:
 • poprzez platformę: 
  praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
 • pocztą tradycyjną na adres urzędu, liczy się data wpływu do urzędu,
 • osobiście w siedzibie urzędu do skrzynki podawczej, w godz. 8:00 – 14:00
 Na platformie praca.gov.pl należy:
 • wybrać opcję: Tarcza antykryzysowa,
 • wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG),
 • wypełnić udostępnione formularze,
 • założyć konto lub zalogować się do praca.gov.pl,
 • dołączyć wymagane dokumenty jako załączniki.
Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, nie będą rozpatrywane !!!
 
Kontakt:
tel. 22 734-57-21,
tel. 22 755-55-86 wew. 106

Sprawdź również

Przypominamy o wyłączeniach prądu na terenie Miasta

Przypominamy o wyłączeniach prądu na terenie Miasta: 17.09 – piątek w godz. 8:00 – 12:00 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content