Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Grodziskim.

http://fundacja.togatus.pl/powiat-grodziski/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 22 723 01 68

NPP

Dzień

Godzina

Lokalizacja

Poniedziałek

8:00-12:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Wtorek

8:00-12:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Środa

8:00-12:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Czwartek

8:00-12:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Piątek

8:00-12:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

NPO

 

 

Dzień

Godzina

Lokalizacja

Poniedziałek

12:00-16:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Wtorek

12:00-16:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Środa

12:00-16:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Czwartek

12:00-16:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

Piątek

12:00-16:00

Grodzisk Mazowiecki przy ul. Żyrardowskiej 48

UWAGA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19. oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów NPP/NPO. Zatem porady będą udzielane za pomocą środków porozumienia się na odległość (np. tel., mail, wideo rozmowa)

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://fundacja.togatus.pl/ 

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Sprawdź również

“Twoja bezpieczna WuKaDka”

W listopadzie zakończyła się pierwsza edycja kampanii pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka” zorganizowanej przez Warszawską Kolej …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content