Ważne:

Kontrole segregacji odpadów

Informujemy, iż Urząd Miasta Podkowa Leśna dostaje od firmy P.U. Hetman odbierającej odpady komunalne coraz więcej zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej segregacji odpadów. Dodatkowo, Miasto ma ustawowy obowiązek przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców. Pracownicy firmy wywożącej i tut. urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady podlegające selektywnej zbiórce. Kontrolowane również będą worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niewłaściwa segregacja odpadów rzutuje na zwiększony koszt ich odbioru oraz niespełnienie wymagań środowiskowych, co wiąże się z karami finansowymi, których koszt również obciąży budżet mieszkańców miasta.

Przypominamy, iż selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.  

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, iż odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna zobowiązany jest do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu naliczenia podwyższonej opłaty.

 

Sprawdź również

Fotowoltaika w mieście

Z początkiem kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content