Ważne:

Koncepcja organizacji ruchu

Zachęcamy Mieszkańców do zapoznania się z “Koncepcją organizacji ruchu na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wraz z programem uspokajania ruchu”.

Koncepcja organizacji ruchu

Podstawą opracowania koncepcji organizacji ruchu dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna było podejście humanistyczne do kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej w zabytkowym otoczeniu oraz połączenie doświadczenia przy projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym oraz komunikacyjno-drogowym.

Przyjęto, że na terenie Miasta konieczne jest uspokojenie ruchu kołowego – rozumiane jako zespół działań prawnych (znaków drogowych i związanych z ich zastosowaniem odpowiednich przepisów), wspomaganych przez odpowiednie środki techniczne, których celem jest zmuszenie kierujących pojazdami kołowymi do zwiększenia ostrożności w czasie jazdy, a w szczególności do zmniejszenia prędkości. Konieczne jest wdrażanie organizacji ruchu i oznakowanie jednocześnie z realizacją środków technicznych uspokojenia ruchu. Przebudowa ulicy lub wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie będzie efektywne, jeżeli sposób zagospodarowania ulicy będzie umożliwiał rozwijanie znacznie większych prędkości niż jest to dopuszczone zgodnie z oznakowaniem.

Sprawdź również

Spis powszechny – dyżury rachmistrza 10 i 11 września br.

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content