Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Komunikat w/s tranzytu wody z Brwinowa do Żółwina, Owczarni i Tereni przez sieć wodociągową Miasta Podkowa Leśna

Komunikat w/s tranzytu wody z Brwinowa do Żółwina, Owczarni i Tereni przez sieć wodociągową Miasta Podkowa Leśna

Poniżej przedstawiamy zestawienie rzeczywistego przepływu wody przez sieć wodociągową miasta Podkowa Leśna do miejscowości Owczarnia, Terenia i Żółwin, z którego jednoznacznie wynika, że gmina Brwinów nie zapewnia, mimo publicznie składanych deklaracji, swoim mieszkańcom odpowiedniej ilości wody. Miasto Podkowa Leśna utrzymuje techniczną możliwość przepływu wody przez swoją sieć – przepływ ma miejsce codziennie, co widać po zestawieniu przepływów dobowych (patrz tabelka). Ponadto miasto Podkowa Leśna ze swojej Sieci Uzdatniania Wody uzupełnia deficyt wody, do czego nie była i nie jest zobowiązana żadnymi umowami.

Informujemy, że w związku z rosnącym deficytem wody po stronie gminy Brwinów (BPWiK sp. z o.o.) stan na dzień 30 kwietnia 2021 r. – 15.881,90 m³, stan na 7 czerwca 2021 r. – 20.000,00 m³ na potrzeby zwrotu wody dostarczonej przez Podkowę Leśną mieszkańcom Owczarni, Tereni i Żółwina z podkowiańskiego SUW, od dnia 14 czerwca 2021 r., obniżone zostanie jeszcze bardziej ciśnienie w podkowiańskiej sieci wodociągowej w celu odebrania wody przesłanej do miejscowości ościennych należących do gminy Brwinów. Dotyczy 18.438,90 m³ wody dostarczonych z SUW w Podkowie Leśnej do dnia 30 kwietnia 2021 r., która to ilość nie miała pokrycia w wodzie dostarczonej dla swoich mieszkańców przez gminę Brwinów.

Podkowa Leśna należycie wypełnia zobowiązanie nałożone postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. stale utrzymując techniczne możliwości przepływu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie do mieszkańców miejscowości Terenia, Owczarnia i Żółwin za pośrednictwem sieci wodociągowej Miasta Podkowa Leśna. Pomimo otwartych zasuw i obniżeniu ciśnienia w naszej sieci wodociągowej BPWiK sp. z o.o. nie dostarcza (z nieznanych nam przyczyn) ilości wody jaką Podkowa Leśna wtłoczyła do miejscowości należących do gminy Brwinów.

Propozycja ze strony Miasta Podkowa Leśna, aby Rady Gmin podpisały porozumienie (wymóg prawny), na mocy którego w przypadku występowania deficytu wody w sołectwach południowych gminy Brwinów, Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych (do czasu wybudowania stacji podnoszenia ciśnień lub innego efektywnego rozwiązania) brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć ( czyli będzie „produkowała” wodę dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni), w ilości w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy będzie mogła dostarczyć, nie spotkało się z zainteresowaniem władz Brwinowa.

 

zakres dat

woda dostarczona z Brwinowa przepływ dobowy  (m³)

woda dostarczona z Podkowy Leśnej przepływ dobowy (m³)

woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa z wodociągu w Jana Pawła II  (m³)

woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³)

suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby  (m³)

30.04-12.05

200,42

237,00

37,00

 

37,00

13.05

157,00

283,00

126,00

 

126,00

14.05

164,00

311,00

147,00

 

147,00

15-17.05

154,00

294,67

140,57

0,00

140,57

18-19.05

553,50

262,00

0,00

0,00

0,00

20-21.05

406,00

286,00

0,00

191,55

0,00

22-24.05

325,67

310,00

0,00

22,00

0,00

25-26.05

118,50

287,00

168,50

97,50

168,50

27-28.05

120,00

315,50

195,50

101,00

195,50

29-31.05

123,00

295,33

172,33

132,00

172,33

01-02.06

101,00

178,00

77,00

128,50

77,00

03-07.06

332,00

441,60

109,60

86,40

109,60

Zestawienie miesięczne

woda dostarczona z Brwinowa  (m³)

woda dostarczona z Podkowy Leśnej  (m³)

woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jana Pawła II  (m³)

woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³)

suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa (m³)

Kwiecień 2021

2 876,00

8 441,00

5 565,00

10 316,90

15 881,90

Maj 2021

6 930,00

8 439,00

1 509,00

1 218,10

2 727,10

do 07.06.2021

1 862,00

2 564,00

702,00

689,00

1 391,00

Razem

11 668,00

19 444,00

7 776,00

12 224,00

20 000,00

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 21 września 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content