Ważne:

Komunikat Urzędu Miasta

Podkowa Leśna, dn. 27.07.2016 r.

Urząd Miasta informuje, że trwają prace projektowe związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV wraz z wyniesieniem układów pomiarowych w ul. Modrzewiowej na odcinku od Jana Pawła II  do ulicy Sosnowej; Iwaszkiewicza; Topolowej; Jodłowej i Kwiatowej od ulicy Paproci do wlotu w ulicę Parkową od strony ulicy Bluszczowej w Podkowie Leśnej

W związku z projektem realizowanym przez PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków i Urząd Miasta w Podkowie Leśnej w zakresie modernizacji powyższych ulic informujemy, iż zakres prac obejmuje także przebudowę przyłączy napowietrznych do budynków na linie kablowe wraz z przeniesieniem liczników energii elektrycznej do projektowanych złącz kablowych sytuowanych przed ogrodzeniami posesji.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie projektantom  wejście na teren posesji i wgląd do urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych w Państwa budynkach, w celu omówienia szczegółów i ustalenia trasy wewnętrznych linii zasilających. Uzgodnienia będą wymagały podpisania umowy – cywilno prawnej, która nie niesie ze sobą żadnych jawnych ani ukrytych kosztów, a jest jedynie formą udostępnienia terenu na czas budowy.

Dokumentację projektową w ulicy Modrzewiowej wykonuje Firma JAMP Spółka zo.o., z siedzibą Wrocław ul. Zajączkowska 1

Dokumentację projektową w ulicach Iwaszkiewicza, Topolowej, Jodłowej i Kwiatowej od ulicy Paproci do wlotu w ulicę Parkową od strony ulicy Bluszczowej wykonuje Firma AMR Mariusz Janiszewski z siedzibą w Nowej Wsi, 05-806 Komorów ul. Polnych Maków 41 lok 2

Sprawdź również

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia, mogą ubiegać się o Stypendium Burmistrza …

 
 

MENU

Podkowa Leśna