Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017 – 2018

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017 – 2018

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

Druki wniosków będą dostępne dopiero w sierpniu 2017 r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze „500+” będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

                                                                                                                      

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
  • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 września 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
  • w okresie od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017 r. następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

 

Magdalena Mosiejczyk-Gołoś

Inspektor ds. świadczeń

w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Podkowie Leśnej

Sprawdź również

Uwaga!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Podkowy Leśnej i okolic,  W związku z odnalezieniem w okolicach Szkoły …

 
 

MENU

Podkowa Leśna