Ważne:

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 01 czerwca 2020 r. do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  wpłynęło z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych DORĘCZENIE OPDPISU POZWU złożonego przez Panią Alinę Witkowską przeciwko CKiIO w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

Dbając o transparentność i mając na względzie  uniknięcie chaosu w przestrzeni publicznej poprzez pojawianie się informacji niemających odzwierciedlenia w stanie faktycznym, o przebiegu sprawy będę informował na bieżąco.

Przypominam zainteresowanym, że jest pełna jawność rozpraw sądowych.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
 Podkowa Leśna
 /-/            
Artur Tusiński

Sprawdź również

Spotkanie online z Burmistrzem Miasta

Zapraszamy na spotkanie online z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna Arturem Tusińskim, które odbędzie się w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna