Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Działka na sprzedaż w Podkowie Leśnej.

Działka na sprzedaż w Podkowie Leśnej.

Miasto Podkowa Leśna ogłosiło przetarg na działkę położoną w Podkowie Leśnej przy ul. Helenowskiej 23. Działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Przetarg na nieruchomość odbędzie się 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 6 listopada 2017 r. włącznie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (w tym wypadku 65 600 zł) na konto podane w ogłoszeniu o przetargu. Do kwoty wylicytowanej w przetargu należy doliczyć 23% VAT.

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19; e-mail: justyna.cierniak@podkowalesna.pl;

Ogłoszenia o przetargu: http://bip.podkowalesna.pl/budzet-i-przetargi/przetargi-w-ramach-u-g-n/przetarg-nieruchomosc-przy-ul-helenowskiej-23/12062/

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również

Uwaga!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Podkowy Leśnej i okolic,  W związku z odnalezieniem w okolicach Szkoły …

 
 

MENU

Podkowa Leśna