Ważne:

Bezpłatny odbiór azbestu

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Miasto Podkowa Leśna stwarza możliwość uzyskania sfinansowania powyższych działań ze środków gminnych. Właściciele zabudowanych prywatnych nieruchomości z terenu Podkowy Leśnej mogą ubiegać się o bezgotówkowe sfinansowanie w/w działań. W ramach tego finansowania Miasto Podkowa Leśna zapewnia bezpłatny odbiór odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez firmę z odpowiednimi zezwoleniami – wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego.

Termin składania wniosków upływa 30.06.2021 r. 

Wniosek >> Azbest wniosek

Sprawdź również

Konkurs WKD

Z okazji przypadającego w tym roku 95-lecia EKD/WKD Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza do udziału w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content