Ważne:

Bezpiecznie na Kościelnej

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyła się przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Modrzewiowej.  Dzieci, rodzice i i pozostali uczestnicy ruchu w sposób bezpieczny mogą korzystać z oddanej drogi. 

W ramach prac została wykonana nowa jezdnia o szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej. Powstały nowe zjazdy z kostki betonowej do przyległych posesji, zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia szkoły, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo dzieci przywożonych przez rodziców na zajęcia.  

Od strony zachodniej na poboczu zachowana została na całej długości istniejąca nawierzchnia z „brukowca”. Bezpośrednio przy drzewach od strony ulicy Modrzewiowej pozostawiono ziemne pobocze. Aby poprawić warunki wzrostu pomnikowych lip, wybrano przez lata nawożone warstwy kruszyw, żużli i innych materiałów, ubytki uzupełniono ziemią, a „otoczenie” zabezpieczono przed „nieuważnymi” kierowcami drewnianymi barierkami. Na wyremontowanym odcinku pojawiły się drewniane donice z kwiatami.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, na całej długości ulicy została wprowadzona strefa zamieszkania.   

Sprawdź również

Nieodpłatna pomoc prawna – terminy i tematy wykładów

Fundacja Togatus Pro Bono prowadzi na terenie powiatu grodziskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizuje …

 
 

MENU

Podkowa Leśna