Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Badanie ankietowe [Zakończone]

Badanie ankietowe [Zakończone]

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym procesem pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna przygotowaliśmy badanie ankietowe. Papierowe formularze ankiet dostępne były w punkcie konsultacyjnym. Na chwilę obecną można je otrzymać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

W związku z dużym zainteresowaniem ankietą i licznymi prośbami o umieszczenie jej na stronie internetowej Miasta postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Wypełnione formularze można składać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz przesyłać na adres e-mail: studium@podkowalesna.pl .

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Ankieta [Ankieta została zakończona, dziekujemy za udział!]

 

Dziekujemy za udział w badaniu!

Badania ankietowe przygotowane w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” finansowanego w oparciu o konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjne-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Sprawdź również

Informacja PGE

Informujemy, że na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia PGE Dystrybucja S.A. publikuje aktualne komunikaty o planowanych przerwach …

 
 

MENU

Podkowa Leśna