Akos Engelmayer

fot. Mieczysław Klajnowski

Odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta za szczególną więź z Podkową Leśną i Polską w latach stanu wojennego.

Uchwała nr 158/XLIV/94 Rady Miasta Podkowy Leśnej  z 15 marca 1994 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1938 roku w Szeged. Etnograf, dziennikarz. W latach 1990-1994 był ambasadorem Republiki Węgierskiej w Warszawie. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Studium Wschodniego Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Z Polską związany od 1956 roku, kiedy po wygnaniu z Węgier rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. „Polkę ma za żonę, wielu Polaków za przyjaciół.” – pisał ks. Leon Kantorski w uzasadnieniu wniosku zgłaszającego do tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

Podkowa Leśna w latach stanu wojennego stała mu się bardzo bliska. Bardzo często bywał tu w kościele na mszach, na spotkaniach z ks. Kantorskim. W 1986 roku, w 30. rocznicę Powstania Węgierskiego Węgrzy jego staraniem ufundowali tablicę, która poświęcona na mszy świętej została umieszczona w Kościele św. Krzysztofa. Był to wówczas jedyny „Pomnik” upamiętniający ten węgierski zryw wolności.

W 1989 roku był jednym z założycieli Solidarności polsko-węgierskiej, która powstała w Podkowie Leśnej. W 1990 roku, kiedy został mianowany ambasadorem Węgier w Warszawie, urzędowanie rozpoczał mszą św. w Podkowie Leśnej.

 

„Lengyel Magyar ket jobarat”, Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 3 (10) 1995, nr 4 (11) 1995

„Wegrzy w Podkowie Leśnej”, Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 51

Sprawdź również

Uwaga!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Podkowy Leśnej i okolic,  W związku z odnalezieniem w okolicach Szkoły …

 
 

MENU

Podkowa Leśna