Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Inwestycje i utrudnienia w ruchu

Inwestycje i utrudnienia w ruchu

 

Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)

Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową)

Zrealizowano:

kwiecień 2015 r.

Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej

Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej

Zrealizowano: kwiecień 2015 r.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne

Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Wykonanie i montaż trzech par drzwi w budynku Urzędu Miasta

Wykonanie i montaż trzech par drzwi w budynku Urzędu Miasta

Zrealizowano: luty 2015 r.

Wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej

Wycinka i pielegnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjażni Polsko Wegierskiej

Zrealizowano: marzec 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśna

Projekt - progów spowalniających w ulicy Bukowej na odcinku ul. Grabowa – ul. Podleśna

Zrealizowano: kwiecień 2015 r.

Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Projekt wykonawczy napraw uszkodzeń obudów ścian g-k i tynków ścian murowanych oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami w budynku Zespołu Szkół Samorządowych

 Zrealizowano: marzec 2015 r.

Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim

Wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym w Przedszkolu Miejskim

 Zrealizowano: marzec 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta

Projekt - progów spowalniających w ulicy Reymonta

 Zrealizowano: maj 2015 r.

Projekt - progów spowalniających w ulicy Jałowcowej

Projekt - progów spowalniających w ulicy Jałowcowej

 W uzgodnieniu

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego

 Zrealizowano: maj 2015 r.

Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

 Zrealizowano: maj 2015 r.

Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych

 Zrealizowano: sierpień 2015 r.

projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej

projekt zamienny do projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej

 Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Wymiana orynnowania na budynku przedszkola

Wymiana orynnowania na budynku przedszkola

Zrealizowano: marzec 2015

Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego

Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego

 Zrealizowano: czerwiec 2015 r.

Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej

Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej

Zrealizowano: czerwiec 2015 r.

Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej

Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna wraz z elementami spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej

Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowa

Wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia - Jaworowa

 Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej

Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej

Zrealizowano: wrzesień 2015 r.

Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola

Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola

 Zrealizowano: sierpień 2015 r.

Wymiana części okien w budynku U.M.

Wymiana części okien w budynku U.M.

 Zrealizowano: lipiec 2015 r.

Budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta

Budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta

Zrealizowano: sierpień 2015 r.

Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków użyteczności publicznej

Wykonanie 2 projektów pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do budynków użyteczności publicznej

Zrealizowano: luty 2016 r.

Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowa

Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku ul. Wschodnia - u. Sosnowa

Zrealizowano: październik 2015 r.

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)

Zrealizowano: listopad 2015 r.

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna

Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna

Zrealizowano: październik 2015 r.

Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim

Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim

Zrealizowano: październik 2015 r.

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej

Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej

Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Jodłowej

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta

Projekt techniczny przebudowy ul. Bukowej - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego

Projekt techniczny przebudowy ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej

Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej, Al.. Lipowej, Topolowej i Sosnowej

W trakcie realizacji

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej

Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska – DW 719 do ul. Zachodniej

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej

Projekt techniczny przebudowy ul. Zachodniej

W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Sokolej

Projekt techniczny przebudowy ul. Sokolej

W trakcie realizacji

Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych

Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), (dalej PTO) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych

Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń

Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń

 Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych

Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych

 W trakcie realizacji

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie

 W trakcie realizacji

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

 Zrealizowano: kwiecień 2016 r.

Zakup i montaż domków narzędziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlej

Zakup i montaż domków narzędziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskółczej i Orlej

 Zrealizowano: listopad 2015 r.

wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada

wykonanie nasadzenia w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada

 Zrealizowano: listopad 2015 r.

Wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół Samorządowych

Wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół Samorządowych

 Zrealizowano: listopad 2015 r.

Częściowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych

Częściowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych

 Zrealizowano: listopad 2015 r.

Montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta

Montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i inne

Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci ) u. Warszawska, ul. Bukowa, ul. Reymonta, Park Przyjaźni Polsko Węgierskiej i inne

 Zrealizowano: kwiecień 2016 r

Pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego

Pielegnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego

 Zrealizowano: grudzień 2015 r.

Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej

 W trakcie realizacji

Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej

Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej

 W trakcie realizacji

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna

 W trakcie realizacji

Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowa

Remont chodnika ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia - Sosnowa

 Zrealizowano: maj 2016 r.

Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowej

Budowa progów spowalniających na ulicy Wrzosowej

 W trakcie realizacji

Remont chodnika ul. Głównej na odcinku Miejska - Cmentarz

Remont chodnika ul. Głównej na odcinku Miejska - Cmentarz

 W przygotowaniu przetarg

Przebudowa nawierzchni ul. Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórek

Przebudowa nawierzchni ul. Jeleniej na odcinku Królicza Wiewiórek

 W przygotowaniu przetarg

Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej

Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej

 W przygotowaniu przetarg

Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej

Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej

 W przygotowaniu przetarg

Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowa

Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku Paproci Parkowa

 W przygotowaniu przetarg

Kablowanie linii napowietrznej 15kV ul. Brwinowska, Warszawska, Błońska, Słowicza

Kablowanie linii napowietrznej 15kV ul. Brwinowska, Warszawska, Błońska, Słowicza

Zrealizowano I etap nowe kable

Wymiana przewodów sieci gazowej ulica Błońska, Warszawska, Helenowska itp.

Wymiana przewodów sieci gazowej ulica Błońska, Warszawska, Helenowska itp.

Projekt techniczny przebudowy ulic: Topolowej, Sosnowej odc. Bukowa-WKD, Helenowska, Błońska, Warszawska, Głogów, Cicha, Mickiewicza, Eysmonda

Projekt techniczny przebudowy ulic: Topolowej, Sosnowej odc. Bukowa-WKD, Helenowska, Błońska, Warszawska, Głogów, Cicha, Mickiewicza, Eysmonda

Projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii innych ulic :

Projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii innych ulic :

Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

Projekt i wykonanie nowego oświetlenia cmentarza

Projekt i wykonanie nowego oświetlenia cmentarza

 

Sprawdź również

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ / ŻYCZENIA OD BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o niezwykłej wartości jaką …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Poprzednia wersja serwisu podkowalesna.pl znajduje siętutaj.
+ +