Ważne:
Strona Główna / Kultura / Kultura - Aktualności / Konkurs „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Konkurs „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Rozpoczęła się XXI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane już po raz 21. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych
w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie przyznawane za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Konkurs doskonale pokazuje jak wielu na Mazowszu jest obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są nietuzinkowe postacie, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Zachęcamy więc do zgłaszania swoich kandydatów. Zależy nam, aby docenić i wyróżniać osoby niepospolite, które z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: XXI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 18 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa;
  • osobiście do 18 września 2020 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

REGULAMIN NMWM

Zał nr 1 wniosek osoby fizyczne 2020

Zał nr 2 wniosek podmioty niebędące osobami fizycznymi 2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów zgłaszających.

Sprawdź również

Koronawirus – informacja

Informujemy, że w związku z przejęciem zadań grodziskiego sanepidu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna